Qesîda Şêxûbekir

Die „Botschaft Sheikhubekirs“, eine kurze mythologische Botschaft über den Heiligen Şêxûbekir.

S.1
Distrêm Şêxûbekir
Şixadî kerem li gel te kir
Lew ciyê te li baxokir

S.2
Şêxekî kibîre
Dikarê wî li nav Feqîre
Şêxûbekir rêya Şixadîye

S.3
Şêxo ji heqîqetê
Xudanê marîfetê
Şêxûbekir rabûye bi xilmetê

S.4
Şêxûbekir nave
Irkane bin tebabe
Li Şîxadi di kir silave

Quelle/Çavkanî: Bedel Feqîr Hecî: „Bawerî û Mîtologiya Êzidîyan. Cendeha Têkist û Vekolîn“, Duhok 2002

Qesîda Şerfedîn – Die Botschaft Şerfedîns

Qesîda Şerfedîn – Die Botschaft Şerfedîns

Diese Qesîd (=Botschaft) lies Şêx Şerfedîn den Êzîden überbringen, als Er sich im Kampf mit Badre Din Lulu befand, nachdem dieser im Jahre 1246 ein Massaker in Laliş verübte. Die Botschaft war eindeutig: Die Êzîden sollten ihren Mut und die Kraft weiter zu kämpfen nicht verlieren. Bis heute wird diese Botschaft auf Hochzeiten und anderen Veranstaltungen immer wieder gerne gesungen.

S.1
 1. Şerfedîn xerazê gulê
 1. Dê bi xemilî dê bi xemilî
 1. Ew suneta sotî dilî
S.2
 1. Xiveta melik Şerfedîne
 1. Min vedayî li nisêbîne
 1. Serê terfa ço´ezminê
S.3
 1. Ciwabê bidne Êzîdxanê
 1. Bila qayîmken Îmanê
 1. Şerfedîn mîre li dîwanê
S.4
 1. Şerfedîn ji mixarê hate dere
 1. Sed hezar qewşen yî li bere
 1. Nûrî´elem hey li sere
S.5
 1. Şerfedîn ji mixarê derkefit
 1. Sed hezar qewşen yî vêra
 1. Hesip di bozin zîn zêre
S.6
 1. Şerfedîn wê têt ji xerbe
 1. Rast û cep di hingêvit dirbe
 1. Xafil dê mirin ji kerbe
S.7
 1. Şerfedîn ji xerbiêve têye
 1. Rast û çep di hingêvit dirbêye
 1. Xafil dê mirin ji kerbêye